Teollisuuden kunnossapitoratkaisut helpottavat omaisuuden hallintaa

Teollisuudessa investoidaan yleensä suuria summia tuotantolaitteisiin, toisin kuin esimerkiksi kuluttajatuotteiden kohdalla. Sen vuoksi teollisuuden laitteiden mahdollisimman pitkä käyttöikä ja järkevä huoltoaikataulu sekä tehokkuus ovat tärkeä osa omaisuuden hallintaa, jonka avulla voidaan laitteiden elinjaksoa hallita ja lisätä sekä resurssitehokkuutta että laitteiden turvallisuutta ja pienentää niiden ympäristövaikutusta. Jos teollisuuden kunnossapitoratkaisut ja niiden käytöstä koituvat hyödyt kiinnostavat, tervetuloa blogin pariin. Tämänkertaisena aiheenamme on teollisuuden kunnossapitojärjestelmä.

Teollisuudessa järjestelmien elinkaarella ja sen hallinnalla on suuri merkitys

Teollisuudessa erilaisiin järjestelmiin ja tuotannossa käytettäviin laitteisiin tehdään yleensä suuria investointeja ja näiden järjestelmien käyttöikä on yleensä useita kymmeniä vuosia. Pitkän käyttöiän ja suurien investointien vuoksi järjestelmän suorituskyvyllä, tuottavuudella ja turvallisuudella on usein suuri merkitys, kuten myös niiden päivityksellä, uudistamisella ja kehittämisellä. Käyttövarmuus ja laitteiden turvallisuus ovat merkittävässä osassa, kun arvioidaan niiden tuoteominaisuuksia niiden elinjakson aikana. Laitteiden käyttövarmuuteen vaikuttavat monet asiat, kuten niiden toimintavarmuus, kunnossapidettävyys, palautettavuus ja kunnossapitovarmuus. Käytettävyys on laitteiden moitteetonta ja turvallista toimintaa kestävyyttä. Laitteiden käyttövarmuuteen ja käyttöikään vaikuttavat myös niiden kunnossapito.

Laitteiden käyttökustannukset muodostuvat koko niiden elinkaaren aikana

Teollisuuden käyttöjärjestelmien ja laitteiden kokonaiskustannukset muodostuvat niiden elinjakson aikana, joka muodostuu laitteen tai järjestelmän konseptista, kehittämisestä, toteutuksesta, käyttöönotosta, parantamisesta tai huollosta ja käytöstä poistosta. Tämän vuoksi laitteiden ja järjestelmien koko elinjakson aikana syntyviin kustannuksiin vaikuttaa myös niiden laadukas suunnittelu ja määrittely niin, että ne pystyvät täyttämään niille asetetut vaatimukset mahdollisimman hyvin. Elinjakson hallinnalla tarkoitetaankin yleensä koko tuotteen elinjakson hallintaa, johon kuuluvat tuotteen suunnittelu, toteutus ja kaikki sen elinjakson aikana sille tehdyt toimenpiteet. Elinjakson hallintaan on kehitetty teollisuuden kunnossapitoratkaisut, joiden tavoitteena on optimoida tuotteen suunnittelu, toteutus ja sen käyttöiän aikana tehdyistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset. Laitteiden ja järjestelmien kunnossapidossa haasteena on tasapainon pitäminen kunnossapidon, resurssitehokkuuden ja riskien välillä sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä, niin että niiden arvo voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnossapitoratkaisu määritellään jokaiselle yritykselle ja organisaatiolle yksilöllisesti, koska jokaisen yrityksen ja organisaation tarpeet vaihtelevat, eikä sen vuoksi ole olemassa yhtä ratkaisua, joka toimisi niille kaikille. Teollisuuden kunnossapitoratkaisut tarjoaa esimerkiksi Vitec ALMA Oy.tag:
313 sanat

minusta

Tietokoneista kertova blogi Lähes jokaisella meistä on käytössään joko tietokone, älypuhelin tai tabletti. Laitteet tarjoavat paljon järjestelmiä mistä meille on hyötyä ja huvia niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tässä blogissa pohdimme älylaitteiden ja tietokoneiden sielun maisemaa sekä mahdollisia korjauksia, sillä meillä on jokaisella kokemusta siitä kun tietokoneemme eivät tahdo tehdä yhteistyötä kanssamme. Useimmiten tietokone ja muut laitteet kannattaakin mieluummin huollattaa vian ilmetessä, aina ei tarvitse ostaa uutta laitetta. Oletko sinäkin kiinnostunut tietokoneiden maailmasta ja siitä millaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja uusi teknologia tuo tulleessaan? Mahtavaa, että olet löytänyt blogin pariin. Kirjoitamme täällä monipuolisesti aiheesta ja voit myös liittyä tietokonejärjestelmistä käytävään keskusteluun, kuulemme mielellämme millaisia kokemuksia sinulla on jaettavana. Tule mukaan tutustumaan tietokonejärjestelmien uusimpiin tuulin!

Kategoriat

tag